Iskérka, sociální centrum denních aktivit

Centrum na podporu duševního zdraví - Rožnov pod RadhoštěmAktuality

Závěrečný workshop projektu „Se zkušenostmi z De Boei do sociální firmy“

 (pro členy týmů 1,2 a řídícího týmu)

Pozvánka ke stáhnutí: zde

Závěrečný workshop MP „S De Boei do sociální firmy“

Úterý 29. května - 10.00 – 12.00 hod.– Chodská „4“

Závěrečná supervize s Gerem de la Haye

Čtvrtek 19. dubna – dopoledne – čas bude upřesněn – Chodská 534

Závěrečná konference mezinárodního projektu „S De Boei do sociální firmy„

Pondělí 23. dubna – od  9.30 -17.00 hod. – hotel  Relax, Lesní 1689, Rožnov p.R.

Pozvánka

Na co se můžete těšit …
Na prezentaci výstupů projektu
– o čem byl projekt, co nám přinesl - příspěvky českých i nizozemských členů projektu (pracovníci, uživatelé služeb, odborníci)
Dokumentární film o Iskérce za účasti režiséra Jana Hubáčka – premiéra
Výstavu fotografií
„Pomalu se učím kroky k mému tanci“ za účasti garanta výstavy Prof.Mgr. Jindřicha Štreita

Uzdrav se sám – nový a svým způsobem jedinečný program, který byl vytvořen z osobní zkušenosti klientů a je předáván jimi samotnými

Závěrečný workshop k projektu „S De Boei do sociální firmy „ pro klienty a pracovníky

Úterý 24. dubna – zhodnocení projektu – Chodská 534

Program supervize ke stažení zde

Den otevřených dveří

Pátek 10. února – od 08 – 16 hod. – ve všech prostorách Iskérky – na „Sedmičce“ i na „Čtyřce“

pozvánka
Informační schůzka s režisérem dokumentu o Iskérce

Středa 18. ledna – 12.30 hod. – Klubovna „4“

Schůzka je určena všem klientům, kteří mají zájem se nějakým způsobem podílet na vytváření dokumentu o Iskérce. Bližší informace u Terezy Tiché.


Natáčení dokumentu o Iskérce

Pondělí 23. ledna, úterý 24. ledna – během celého pondělí a úterý ve všech prostorách Iskérky

Týká se všech pracovníků a klientů, kteří dali souhlas s natáčením. Detailní natáčení bude upřesněno v pondělí ráno po dohodě s režisérem.


Návštěva v De Boei říjen 2011
24. – 28.10.2011 strávili 4 zaměstnanci a jeden uživatel Iskérky 4 dny v nizozemském De Boei, skupina byla složena ze dvou týmů. První tým (1 zaměstnanec + 1 uživatel) se zabýval programem „Uzdrav se sám“, který z De Boei nyní přebíráme. Tento program bude zavedení proškolených uživatelů, kteří mají vlastní zkušenost s psychickým onemocněním, pomáhat ostatním uživatelům sociální služby, kteří o to budou mít zájem. Záměrem je vlastními silami přispět ke zlepšení zdravotního stavu účastníků kursu. Bude-li program úspěšný v našem občanském sdružení, začneme ho nabízet i mimo Iskérku, v rámci celé ČR. Cílem druhého týmu bylo navštívit 4 sociální firmy v Eindhovenu, Haarlemu a Amsterodamu. Návštěva fungujících sociálních firem nám pomůže v přípravě na založení a úspěšné provozování sociální firmy v Rožnově p.R. Chtěli jsme především vidět, jak v praxi tyto firmy fungují. Jak připravují zaměstnance s psychickým onemocněním pro nástup do práce, jak je pak v zaměstnání vedou, jak jim pomáhají zvládat specifické potíže, na které v práci mohou narážet. Zaměstnanci i uživatelé (v De Boei používají termín „účastníci“) se nám věnovali jako vždy naprosto vzorně, cíl cesty byl více než splněn.

Pavel FejfarPovídání o podzimní cestě do Nizozemí s projekcí

Povídání týmu o cestě do partnerské organizace De Boei do Eindhovenu proběhlo v pondělí  10. října od  12.00 – 13.30 hod.v prostorách tělocvičny na Chodské. Zážitky z cesty byly provázeny power-pointovou prezentací. Účastníci si mohli lépe představit místa, ve kterých jsme pobývali, kde jsme měli pracovní setkání, viděli prostory psychiatrické léčebny v Eindhovenu i jeho život. Po promítání následovala beseda.


Pracovní cesta do Nizozemí 18. – 23.9.2011

Tým složený z pracovníků Iskérka – o.s. a klientů podnikl poslední stáž v partnerské organizaci De Boei v nizozemském Eindhovenu. Postřehy jednotlivých účastníků si můžete přečíst v přiložených zprávách z cesty.

1. Zpráva o cestě zde
2. Zpráva o cestě zde
3. Zpráva o cestě zde
4. Zpráva o cestě zde
5. Zpráva o cestě zde
6. Zpráva o cestě zde

Eindhoven
Mezinárodní řídicí tým
Aktuálně:

Připravujeme Mezinárodní závěrečnou konferenci k projektu S De Boei do sociální firmy, která proběhne 23. dubna 2012 v prostorách hotelu Relax v Rožnově pod Radhoštěm. Na konferenci vystoupí ředitel organizace pan Hans Marechal, supervizor z Nizozemí pan Ger de la Haye, vyprávět o svých zkušenostech budou jak uživatelé z nizozemské organizace De Beoi tak také uživatelé Iskérky – o.s. Za celý mezinárodní projekt budou shrnuty úspěchy, ale také neúspěchy a úskalí, s kterými jsme se po 3 roky potýkaly a které Iskérce pomohli vyrůst. 


Řídicí tým
Aktuálně:

Řídicí tým připravuje supervizi s českým supervizorem Pavlem Němečkem.

Další přípravy se týkají Mezinárodní závěrečné konference, která proběhne 23. dubna 2012 v prostorách hotelu Relax. K účasti je přizváno i sedm hostů z Nizozemska (z partnerské organizace De Boei) a zahraniční supervizor Ger de la Haye. Mezi pozvanými hosty z České republiky budou uživatelé a zaměstnanci Iskérky – o.s. a podobných organizací ve Zlínském kraji, zástupci Města Rožnova pod Radhoštěm, dále pracovníci z Ministerstva práce a sociálních věcí, místní lékaři pracující s cílovou skupinou Iskérky – o.s., zástupci psychiatrické nemocnice v Kroměříži, majitelé či zástupci místních firem a spolupracujících organizací a mnoho dalších.

Řídicí tým ve spolupráci s uživateli Iskérky – o.s., zahraničním partnerem De Boei a především s rožnovským fotoklubem R9 a světoznámým fotografem panem Jindřichem Štreitem připravuje výrobu uměleckého kalendáře na rok 2012. Tento kalendář bude propagačním materiálem mezinárodního projektu „S De Boei do sociální firmy“.


Tým publicity
Aktuálně:

Příprava dokumentárního filmu o Iskérce a příprava builtinu pro závěrečnou konferenci.


Tým pro přípravu sociální firmy (T2)
Aktuálně:

V současné době tým pro sociální firmu finalizuje studii sociální firmy. Jsou připraveny také metodiky sociální firmy pro zamýšlený podnikatelský záměr. V rámci nové sociální firmy budou vytvořena pracovní místa pro uživatele Iskérky – o.s.


Tým sociální služby (T1)

Tým se dále pravidelně schází a pracuje na posledních metodikách pro službu sociální rehabilitace. Také připravuje příspěvky do závěrečného bulletinu a pro závěrečnou konferenci projektu „S De Boei do sociální firmy“. V březnu a září 2011 absolvovali členové týmu a uživatelé velmi přínosné stáže v partnerské organizaci De Boei (4 pracovníci a 2 uživatelé na každé stáži).

Tým dále připravuje k zavedení v Iskérce sebezkušenostní a podpůrný kurz pro osoby s duševním onemocněním „Uzdrav se sám“. Proto v říjnu 1 pracovnice a 1uživatelka Iskérky absolvovaly 4 denní stáž v partnerské organizaci De Boei, kde se věnovaly jen přípravě tohoto kurzu.


Tým pro zřízení Rady uživatelů (TA03)

Aktuálně: Tým ukončil svou činnost v listopadu 2011. Aktivita A03 pokračovala dále volbami členů Rady uživatelů 24.,25. a 26. ledna 2011. Tím byla ukončena aktivita A03 v tomto projektu. Rada uživatelů od 15.2.2011 funguje jako zástupce uživatelů sociální služby.


Uživatelé v rolích školitelů  (aktivita A04)

Aktuálně: Dva vybraní uživatelé se vzdělávají pro výkon svých pozic v sociální službě – jeden uživatel v kurzu Pracovník v sociálních službách a druhý jako Poradce a cvičitel jógy. V červnu 2011 podepíší pracovní smlouvu na stanovené pozice.