Iskérka, sociální centrum denních aktivit

Centrum na podporu duševního zdraví - Rožnov pod RadhoštěmMezinárodní řídicí tým
Aktuálně:

Na duben 2011 plánujeme další mezinárodní supervizi s holandským supervizorem Ger de la Haye. Přítomen bude i náš český supervizor Pavel Němeček.

S holandským partnerem De Boei a organizací Reakt groep plánujeme uzavřít partnerskou smlouvu, která se bude týkat předávání zkušeností a metodik zaměřených na náš vybraný podnikatelský záměr v rámci Sociální firmy.


Řídicí tým
Aktuálně:

Úspěšně pokračujeme v realizaci projektu s De Boei do Sociální firmy. Řídicí tým postupuje dle harmonogramu bez velkých komplikací či problémů.


Tým publicity
Aktuálně:

Aktualizace webových stránek, průběžná komunikace s médii a veřejností. Příprava Dne otevřených dveří – propagace  ve spolupráci s místními médii. Z akce bude napsán článek  a pořízen záznam TV Beskyd.

Den otevřených -  „Kam kráčíš Iskérko“… 3.března 2011
Pozvaní zástupci z řad organizací (státní regionální, zlínský kraj,sponzorů,médií, jiných NNO), spolupracovníci, dobrovolníci, veřejnost bude seznámena s dosavadní činností Iskérky(7 let) a s jejími plány na nejbližší období. Po krátkém programu si bude možno  prohlédnout nové prostory, které Iskérka – o.s. – získala na podzim loňského roku pro provozování služby sociální rehabilitace k 15ti letému bezplatnému pronájmu.

Plakát ke stažení zde:

kam kráčíš

Pokračování ve spolupráci s Rožnovským fotoklubem R9, který připravuje fotografie ze života lidí s duševní nemocí. Polovinu fotografií dodá holandský partner. Výstupem bude putovní výstava 30 fotek v říjnu 2011. Odborným garantem je  Jindřich Štreit .Výstava bude prezentována v Pražském senátu, v partnerské organizaci De Boei v Holandsku a na Mezinárodní konferenci v Rožnově pod Radhoštěm při ukončení projektu v dubnu 2012.
Z fotografií bude vytvořen kalendář.


Tým pro přípravu sociální firmy (T2)
Aktuálně:

Byly nalezeny vhodné prostory pro budoucí sociální firmu Iskérka – o.p.s.

T2 se nyní zabývá marketingovým průzkumem, projektovou dokumentací k nemovitosti, sestavováním SWOT analýzy a kalkulací podnikatelského záměru v rámci projektu: Mezinárodní sociální firma. Uzávěrka podání projektu je koncem února 2011.
Dále se nyní zabýváme sestavováním metodik a standardů pro sociální firmu. Metodiky se budou týkat například: Organizační struktury a pravidel komunikace mezi jednotlivými organizačními složkami. Pravidel spolupráce sociální služby a sociální firmy. Metodiky výběru zaměstnanců. Požadavků na pracovní místa, konkrétní náplně práce a další.

Přelom června a července 2011 plánuje T2 návštěvu v Nizozemí – De Boei a Reakt groep. Cílem této návštěvy je stanovení podmínek k uzavření partnerské smlouvy mezi SF – Iskérka a nizozemským partnerem. V rámci této smlouvy budou předávány zkušenosti (metodiky, standardy) fungování sociální firmy v Nizozemsku.

Spolupracujeme s projektovým poradcem Janem Kučerou. Členové týmu se vzdělávají v sociální ekonomice na  Obchodní akademii ve Valašském Meziříčí - lektor pan Jiříček.

Byly také zjištěny podrobné informace k uzavření smlouvy s Úřadem práce v rámci pracovní rehabilitace pro uživatele Iskérky. Zatím jsou oslovovány firmy a organizace na Rožnovsku, které by byly ochotny nabídnout praxi našim uživatelům, či do budoucna i možnost zaměstnání. Velmi pozitivní přístup jsme shledali ze strany Rožnovských pivovarských lázní a firmy Unipar.


Tým sociální služby (T1)

Aktuálně: Tým se pravidelně schází a pracuje na dalších metodikách pro službu sociální rehabilitace. Inspiraci pro metodiky čerpá ze stáží v partnerské organizaci De Boei a ze zpětné vazby při workshopech pro De Boei v Iskérce. Tým také připravuje další stáže v De Boei na březen a září 2011, které budou absolvovat vždy 4 pracovníci a 2 uživatelé. Dále tým plánuje a chystá na červen 2011 workshop pro De Boei v Iskérce, do jeho přípravy se zapojují i uživatelé sociální služby.Úvodní workshop k projektu
pro veřejnost

7. 7. 2009

Jeho cílem bylo seznámit pozvané s projektem "S de Boei do sociální firmy", na jehož realizaci Iskérka – o.s. získala prostředky z EU, státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu. Celkový rozpočet projektu je 4 320 035 Kč, začátek projektu 1. 6.2009, ukončení projektu 30. 5. 2012.

Úvodního workshopu se zúčastnili zástupci z řad odborníků psychiatrie, Městské knihovny, Úřadu práce Rožnov, sociálního odboru městského úřadu Rožnova, zástupci jiných neziskových organizací – Kamarád, Poradna pro ženy a dívky, Charita Rožnov, Charita Valašské Meziříčí, Amika, Zdravý Rožnov, zástupci klientů, rodiče, členové Iskérka – o.s., pracovníci projektu.


Výběrové řízení

ISKÉRKA – občanské sdružení
vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pozice

Asistent manažera projektu

v mezinárodním projektu "Se zkušenostmi z De Boei do sociální firmy"


Úvodní workshop k projektu
pro klienty

25. 6. 2009
Program:
  1. Úvod, cíl workshopu, upřesnění programu – Blanka Mikolajková
  2. Cíle projektu, výsledky a výstupy, organizace – Miloš Křenek
  3. Seznámení se sociálními aktivitami projektu – Tereza Tichá
  4. Seznámení s aktivitami přípravy mezinárodní sociální firmy – Blanka Mikolajková
  5. Diskuse a závěr

Návštěva z Holandska

Neděle 19. června – pátek 24. června

Program návštěvy zde:
Aktuální program sledujte na nástěnce v Iskérce!

Oceněn nizozemskou královnou

Hans

Ocenění nizozemskou královnou zde


Supervize mezinárodního projektu „S De Boei do sociální firmy“

18. – 24. dubna  - viz samostatný program - Program supervize mezinárodního projektu s Gerem

Volby do Rady uživatelů – Výsledky

Volby do rady uživatelů, které probíhaly ve dnech 24. – 26. 1. dopadly takto:

Radim Kovář 15 bodů; Dana Mičolová 13 bodů; Karla Holčáková 10 bodů; Ivan Plešek 9 bodů

Všem zúčastněným gratulujeme k dosaženým výsledkům.

Za tým A03 Beata BockováÚvodní workshop k projektu
pro realizační týmy

16. 6. 2009
Program:
  1. Úvod, cíl workshopu, upřesnění programu – Blanka Mikolajková
  2. Cíle projektu, výsledky a výstupy, organizace – Miloš Křenek
  3. Seznámení se sociálními aktivitami projektu – Tereza Tichá
  4. Seznámení s aktivitami přípravy mezinárodní sociální firmy – Blanka Mikolajková
  5. Diskuse a závěr