Iskérka, sociální centrum denních aktivit

Centrum na podporu duševního zdraví - Rožnov pod RadhoštěmÚvodní workoshop pro veřejnost

Mezinárodní projekt Iskérky "S de Boei do sociální firmy"

V úterý 7. 7. 2009 se konal v Hotelu Relax v Rožnově p. R. ve 14 hod. "Úvodní workshop pro veřejnost". Jeho cílem bylo seznámit pozvané s projektem "S de Boei do sociální firmy", na jehož realizaci Iskérka – o.s. získala prostředky z EU, státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu. Celkový rozpočet projektu je 4 320 035 Kč, začátek projektu 1. 6.2009, ukončení projektu 30. 5. 2012.

Záměrem projektu je poskytnout pracovní uplatnění osobám znevýhodněným na trhu práce, vytvořit nová pracovní místa pro tyto osoby, hledat inovativní řešení stávajících nerovností na trhu práce ve vztahu k různým cílovým skupinám.
Projekt reaguje na potřebu vytvoření alternativního uplatnění na trhu práce pro lidi obtížně zaměstnatelné a ověřuje sociální firmu jako schůdný model pro různé cílové skupiny.
Další částí projektu je získat zkušenosti v oblasti podpory duševně nemocných, jejich pracovní rehabilitace a pracovního uplatnění z partnerské nizozemské organizace Stichting De Boei, se kterou žádající organizace již navázala spolupráci v minulých letech.

Společným výstupem projektu bude publikace o partnerských organizacích, jejich spolupráci a výsledcích projektu. Výsledky projektu budou prezentovány na mezinárodní konferenci. O průběhu realizace projektu budete informováni jak prostřednictvím tisku, tak našich webových stránek.

Úvodního workshopu se zúčastnili zástupci z řad odborníků psychiatrie, Městské knihovny, Úřadu práce Rožnov, sociálního odboru městského úřadu Rožnova, zástupci jiných neziskových organizací – Kamarád, Poradna pro ženy a dívky, Charita Rožnov, Charita Valašské Meziříčí, Amika, Zdravý Rožnov, zástupci klientů, rodiče, členové Iskérka – o.s., pracovníci projektu.
Děkujeme všem za ochotu spolupracovat a vytvářet spolu s námi lepší podmínky pro lidi s handicapem, vytvářet do budoucna partnerství, které mohou zlepšit kvalitu poskytovaných služeb.
Poděkování patří také paní Čunkové z TV Beskyd za účast a zprostředkování základních informací obyvatelům Mikroregionu prostřednictvím zpravodajského vysílání.

Get Flash to see this player.